تبلیغات
زندگینامه امیرالمومنین علی(ع) حیدر كرار- فخر كائنات- مولای متقیان- شافع روز جزا-اسدالله الغالب

زندگینامه امیرالمومنین علی(ع) حیدر كرار- فخر كائنات- مولای متقیان- شافع روز جزا-اسدالله الغالب

لطفا برای دیدن 50   حدیث ناب  شماره یك  به ادامه مطلب بروید.  
350- امام علی (ع) : در تفسیر آیۀ 60 سورۀ انفطار « ای انسان گناهکار چه چیزی تو را بر پروردگار کریمت مغرور ساخته » فرمود: برهان گناهکار نادرست ترین برهان است و عذرش از توجیه هر فریب خورده ای بی اساس تر و خوشحالی او از عدم آگاهی اوست. ای انسان چه چیزی تو را بر گناه جرأت بخشید و در برابر پروردگارت مغرور ساخته؟ و بر نابودی خود علاقه مند ساخته؟ آیا بیماریِ تو را درمان نیست و خواب زدگی تو بیداری ندارد؟ چرا آنگونه که به دیگران رحم می کنی به خود رحم نمی کنی؟ چه بسا که تو بیماری را می نگری که سخت ناتوان است و از روی دلسوزی برایش اشک می ریزی، اما چه چیزی تو را بر بیماری روحت که همان گناهان است بی تفاوت کرده و از گریه بر حال خویشتن باز داشته است؟ در حالی که هیچ چیزی برای تو عزیز تر از جانت نیست؟ چگونه ترس از فرود آمدن عذاب الهی به سبب گناهانت به هنگام شب تو را بیدار نکرده است؟ که در گناه غوطه ور و در پنجه قهر الهی مبتلا شده ای؟                         نهج البلاغه خطبۀ 223

351- امام علی (ع) : هر که دارای حکمت و علم الهی و معنوی شد مردم به دیده وقار و هیبتش نگرند و چون تواضع کرد بر هیبتش افزود.تحف العقول خطبۀ وسیله

352- امام علی (ع) : دیدار زیاد و مکرّر دوستان و آشنایان ناراحتی و ملامت و سرزنش به ارمغان آورد.                          تحف العقول خطبۀ وسیله

353- امام علی (ع) : هر کس در عیوب خود بنگرد از عیب جوئی مردم چشم پوشد و هر که به روزی ای که خدا برایش مقدر فرموده راضی باشد به آنچه دیگران دارند افسوس نخورد.                                   تحف العقول خطبۀ وسیله

354- امام علی (ع) : چهره و صورت هر فردی از درون و باطن او خبر می دهد.                                 تحف العقول صفحۀ 81

355- امام علی (ع) : ای مردم 10 خصلت انسانی از زبان سرچشمه می گیرد که عبارتند از : 1- گواهی است که از درون انسان گزارش می دهد. 2- فرماندهی است که به کار خوب مردم را فرمان می دهد. 3- دلربایی است که گوشها از آن لذت می برند. 4- وسیله ای است که کینه با آن برطرف می شود. 5- تسلیت گویی است که غم ها به آن برطرف می شود. 6- ستایشگری است که هر چیزی را معرفی می کند. 7- شفاعت کننده ای است که حاجت ها به واسطه او روا شوند. 8- ناطقی است که پاسخ پرداز است. 9- حاکمی است که میان مردم قضاوت می کند. 10- پند گوئی است که از کار زشت باز می دارد.تحف العقول خطبۀ وسیله

356- امام علی (ع) : چه بسا شوخی که به جدّ کشیده شده و غم و اندوه به بار آورده و نیز فرمود : شوخی زیاد مایه کینه و کدورت بین طرفین می شود. تحف العقول صفحۀ 81

357- امام علی (ع) : چه زشت و ناپسند است خضوع در مقابل خدای جبار به هنگام نیاز به او و جفاکاری و معصیت پس از رفع نیاز و حاجت. تحف العقول صفحۀ 79

358- امام علی (ع) : ای مردم شما را چه شده است که با بدست آوردن متاعی اندک از دنیا همچون کودکان شادمان می شوید ولی هیچ اشتیاقی برای بدست آوردن ثواب الهی ندارید یا با از دست دادن چیز اندکی از تعلقات دنیایی بطوری مضطرب می شوید که آثار پشیمانی آن در صورتتان نمایان می شود. ولی از ثواب بسیار آخرت که از دستتان خارج می شود ناراحت نمی گردید. گویا این دنیا محل زندگی جاودان شماست و وسایل آن برای همیشه در اختیار شماست ، در بی اعتنایی به آخرت و دوستی دنیا یک دل شده اید و هر یک از شما دین را فقط بر سر زبان می آورد و با عمل به دستورات آن اصلاً کاری ندارد. نهج البلاغه خطبۀ 113

359- امام علی (ع) : در برابر کسی که با تو درشتی و بداخلاقی نموده نرمش کن که زود باشد که برایت نرم و آرام شود.                     تحف العقول صفحۀ 79

360- امام علی (ع) : 1- هر چیز بذری دارد بذر دشمنی شوخی زیاد است. 2- هر چیز را زشتی است و زشتی عمر همنشینی با دشمنان دین است. 3- هر چیز زیوری دارد و زیور گفتار راستگویی است. 4- هر چیز را صدقه ای است و صدقه عقل و خرد تحمل گمراهان است.                        غررالحکم صفحۀ 594

361- امام علی (ع) : وقتی یکی از شماها می خواهد وضو بگیرد یا غذا بخورد یا آب بنوشد یا لباس بپوشد شایسته است « بسم الله الرحّمن الرحّیم » بگوید و اگر این کار را نکند شیطان در کار او شریک می شود. مستدرک الوسائل جلد 5 صفحۀ 304

362- امام علی (ع) : نسبت به آن کسی که چیزی را نزد تو به امانت سپرد خیانت مکن اگر چه او به تو خیانت کرده باشد و رازش را فاش مکن گر چه او راز تو را فاش کرده باشد.                                        تحف العقول صفحۀ 78

363- امام علی (ع) : 1- چگونه می تواند دیگری را هدایت نماید کسی که خود گمراه است. 2- چگونه می توان به عمری امیدوار شد که گذشتن ساعت ها از آن می کاهد. 3- چگونه می تواند از عقلش یاری بگیرد و اندیشه کند کسی که شکمش همیشه سیر است. 4- چگونه از باطل دوری می کند کسی که به حق و اهل آن نمی پیوندد. 5- چگونه کسی خود را پارسا و متقّی می پندارد در حالی که شهوتش بر او مسلط است.                              غررالحکم صفحۀ 571

364- امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) فرمودند : راستی نادان کسی است که خود را به آنچه درباره آن علمی ندارد دانا شمارد و به رای و نظر خود در امور بسنده کند و پیوسته از دانشمندان الهی دوری گزیند و کسانی که برخلاف او رای دهند را خطا کننده شمارد و از روی نادانیش گوید : من این چیز را نمی فهمم و معتقد به آن نیستم و بدین سبب منکر حق شود. تحف العقول صفحۀ 71

365- امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) نوشتند : پسر جانم من تو را به انواع نادانیهایت سرزنش می کنم تا تو خود را دانشمند نشماری و اگر چیزی از مطالب علمی را کشف کردی به این سبب خودت را بزرگ مپنداری. زیرا دانشمند کسی است که بفهمد آنچه را که نمی داند در مقابل آنچه می داند بسیار ناچیز است و به این سبب خود را نادان داند و کوشش خود در یافتن آنچه که نمی داند بیفزاید. و پیوسته شیفته دانش الهی و معنوی باشد و از آن بهره گیرد و درمقابل مردم متواضع شود و از خطا برحذر باشد.    تحف العقول صفحۀ 71

366- امام علی (ع) : بهترین افراد این امت نباید خود را از مکر الهی ایمن بدانند. زیرا که خدای متعال در سورۀ اعراف آیۀ 99 فرموده : « جز زیانکاران کسی از مکر خدا غافل نمی شود. » و بدترین افراد این امت نباید از رحمت خداوند متعال ناامید باشند زیرا که خدای تعالی در سورۀ یوسف آیۀ 87  فرموده : « از رحمت خدا ناامید نشوند جز کافران » .                 نهج البلاغه حکمت 377

367- امام علی (ع) : ای مالک به هنگام رسیدن به حکومت و ریاست هر گاه مقام حکمرانی و ریاستت تو را خوش آمد و اُبهت و سرافرازی برایت جلوه داد به عظمت و ملکوت آسمانها و کیهان بالای سرت نگاه کن و بر قدرت خالق این کائنات در مقابل حکمرانی خودت بنگر و بدان که در مقابل آن نیرو و پادشاهی حکومت تو هیچ است.                                 تحف العقول صفحۀ 123

368- امام علی (ع) : اطاعت از هیچ مخلوقی در کاری که نافرمانی و معصیت خدا در آن است جایز نیست.                                 نهج البلاغه حکمت 293

369- امام علی (ع) : گناه و معصیتی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی و تکبر وا دارد.                 نهج البلاغه حکمت 46

370- امام علی (ع) : هر کس نماز صبح اش را بخواند و در جای خود بنشیند سپس دوازده مرتبه سوره « قل هو الله » را بخواند در آن روز گناه نمی کند ؛ اگر چه شیطان بر او حریص شود و به او روی آورد و در آن روز مالش نیز از هر گزندی حفظ می شود.                            مستدرک الوسائل جلد 1 صفحۀ  96

371- امام علی (ع) : برای هر کس در مال و ثروتش دو شریک است : 1- وارث. 2- حوادث.                                               نهج البلاغه حکمت 335

372- امام علی (ع) : دنیا سه روز است : 1- دیروز که هر چه بود گذشت. 2- امروز که باید آن را غنیمت بشماری. 3- فردا که معلوم نیست به آن برسی. دیروز حکیمی است ادب آموز که باید از تجربه آن استفاده کنی و امروز دوستی است در حال وداع و فردا آرزویی بیش نیست که شاید به آن برسی. نصایح صفحۀ 134

373- امام علی (ع) : چهر چیز را جز چهار کس قدر ندانند : 1- جوانی را غیر از پیر. 2- سلامتی را جز مریض. 3- آسایش و راحتی را جز گرفتار. 4- و زندگی را غیر از مردگان.                                            نصایح صفحۀ 184

374- امام علی (ع) : مشکل ترین کارها چهار چیز است : 1- عفو و گذشت به هنگام غضب. 2- بخشش به هنگام نداری و فقر. 3- عفّت داشتن از ارتکاب گناه به هنگام خلوت. 4- حق گویی بر ضد کسی که به او امید داری یا از او می ترسی.                                                                              نصایح صفحۀ 184

375- امام علی (ع) : علم معنوی و الهی را برای 4 چیز نخواهید : 1- اینکه به وسیله آن در مقابل دانایان و مومنین به خود ببالید. 2- با آن به مجادله و بحث با نادانان برخیزید. 3- در مجالس به واسطه آن خود نمایی کنید. 4- مردمان را به واسطه علم متوجه خود سازید و با آن کسب روزی نمایید. الحیاه جلد 1 صفحۀ 85

376- امام علی (ع) : هر کس از شیعیان ما که عالم به شریعت ما باشد و شیعیان ناتوان ما را از تاریکی نادانی برهاند و به سوی نور دانشی که از ما بهره گرفته رهبری کند ، روز قیامت وارد محشر می شود در حالتی که تاجی از نور بر سر دارد که برای همه مردم حاضر در محشر روشنایی می دهد ، جامه ای بر تن دارد که تمام دنیا ارزش یک نخ آن را ندارد. سپس منادی از پیشگاه خدای تعالی فریاد زند : ای بندگان خدا این عالمی از شاگردان مکتب آل محمد (ص) می باشد پس هر کس را که او هدایت و تربیت نموده به دامان این عالم چنگ زند تا از سرگردانی در این عرصات محشر نجات یابد. پس او هر که را در دنیا آموزش خیر داده یا از قلب او قفل نادانی را گشوده شفاعت نموده و به بهشت ببرد.                                                     آثار الصادقین جلد 13 صفحۀ 56

377- امام علی (ع) : عالمی که دین را وسیله خوردن کند ارزشش همان است که خورده و از او خارج گشته است.                              تحف العقول صفحۀ 225

378- امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانید که خدای عزوجل از حالت بوقلمون صفتی بندگانش خوشش نمی آید که گاهی به رنگ اهل حق درآیند و گاهی به سوی باطل تمایل پیدا کنند. پس از حق و اهل حق به سوی دیگران میل نکنید.                                                                تحف العقول صفحۀ 110

379- امام علی (ع) : پس از پیروزی در جنگ جمل یکی از یاران امام (ع) به ایشان عرضه داشت : دوست داشتم برادرم که اکنون اینجا نیست با ما در این جنگ حاضر بود و در این پیروزی سهیم می گشت. امام (ع) فرمودند : آیا فکر و دل و نیت برادرت با ما بود ؟ مرد گفت : آری. امام (ع) فرمودند : پس او هم در این جنگ با ما بود و ثواب نفرات ما را می برد بلکه آنهایی که به دنیا نیامده اند و در صلب پدران و رحم مادران می باشند ولی با ما هم عقیده و هم آرمان باشند با ما در این نبرد شریکند و ثواب ما را دارند.               نهج البلاغه خطبۀ 12

380- امام علی (ع) : در آخرالزمان حدود و احکام و قوانینی که خداوند بر پیامبر (ص) نازل فرموده از بین می رود و درباره احکام اسلامی گفته می شود : فلان عالم چنین گفته و فلانی چنان گفته. و مردم تابع آراء و عقاید دیگران شوند و سنّت و دستورات رسول خدا (ص) را ترک کنند. مکارم الاخلاق فلسفی جلد 1 صفحۀ 98

381- امام علی (ع) : چقدر برای هر انسانی سزاوار است که در ساعات شبانه روز ساعتی را به کناری رود که در آن مشغول کننده ای او را سرگرم نکند و از خودش حساب بکشد و ببیند آنچه در آن روز انجام داده به سود آخرتش بوده یا به زیانش.                                                          غررالحکم صفحۀ 825

382- امام علی (ع) : به خدا سوگند اگر همه آنچه در زیر هفت آسمان و زمین است را به من بدهند تا پوست دانه جویی را به ظلم از مورچه ای بگیرم این کار را نکنم. بدانید که این دنیای فانی در نزد من پست تر است از برگی که در دهان ملخ است.                                                 الحیاه جلد 2 صفحۀ  186

383- امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسن (ع) فرمودند : پسر جانم دلت را با پند و موعظه سودمند زنده ساز و با بی اعتنایی به لذّت های فانی دنیا سرکوبش کن و با یاد مرگ زبون و خوارش ساز و آنچه که به مردم پیش از تو در دنیا رسیده یادآوریش کن و در شهرها و ویرانه های پیشینیان نظر کن و ببین چه ها کردند و عاقبت به کجا رفتند. پس در میان بناها و خانه هایشان بایست و بگو : ای پیکر های پوسیده و اندامهای متلاشی شده منزل جدیدی که در آنید ( یعنی خانه قبر ) چگونه یافتیدش ؟!! بدان ای پسرم دیری نشود که تو هم یکی از آنها شوی پس کار آخرتت را اصلاح کن و آخرتت را به دنیای فانی بی ارزش مفروش.                                              نهج البلاغه نامۀ 31

384- امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسن (ع) فرمودند : پسر جانم چنان از معصیت خود که در محضر حق تعالی کرده ای ترسان باش که اگر با عبادت همه مردم بر او وارد شوی جبران آن گناه نشود و چنان به خدا امیدوار باش که اگر با گناه اهل زمین بر او وارد شوی او تو را عفو کند. نهج البلاغه نامۀ 31

385- امام علی (ع) : هیچ یک از شما مزه ایمان را نمی چشد تا آنکه بداند آنچه که به او رسیده ممکن نبود که از او بگذرد و آنچه که از او فوت شده ممکن نبود که به او برسد.                                 اصول کافی جلد 3 صفحۀ 78

386- امام علی (ع) : چون مال و ثروت و ریاست در دنیا به کسی روی آورد مردم دنیا زده به سمت او می روند و نیکی هایی را که در او نیست به او نسبت می دهند و چون ثروت یا ریاست از کسی روی گرداند مردم خوبی هایی که در او هست را نیز منکر می شوند.                                   نهج البلاغه حکمت 9

387- امام علی (ع) : اهل بیت پیامبر (ص) مایه حیات و زنده ماندن علم و نابودی جهل اندیشان ستون های استوار اسلام و پناهگاه مردم می باشند. حق به وسیله ایشان به جایگاه خویش بازگشت و باطل از جای خویش رانده و نابود و زبان باطل از ریشه کنده شد. ایشان دین را چنانکه سزاوار بود دانستند و آموختند و به آن عمل کردند و ایشانند که بواسطه شان احکام دین از انحراف و بدعت حفظ می ماند.                                              نهج البلاغه خطبۀ 239

388- امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) فرمودند : همانا دل نوجوان همچون زمین آباد و آماده برای کشت است که هر چه در آن کاشته شود بپذیرد. پس من به تربیت تو در نوجوانی ات شتاب کردم قبل از آنکه دلت سخت شود و شخصیتت بر اثر گذر سن شکل پذیرد.         تحف العقول صفحۀ 67

389- امام علی (ع) : 1- خدای متعال برای یاری رساندن بس است. 2- بهشت برای ثواب و جایزه بس است. 3- دوزخ برای شکنجه و عذاب بس است. 4- و قرآن برای دلیل و حجت آوردن بس است.                   تحف العقول صفحۀ 210

390- امام علی (ع) : علم معنوی جز با پنج چیز به دست نمی آید : 1- سوال و پرسش فراوان درباره احکام و دستورات الهی. 2- مطالعه و اشتغال فراوان پیرامون آیات و احادیث و روایات. 3- احترام گذاشتن به اساتید و کسانی که از آنها علم آموخته می شود. 4- اخلاص داشتن در یادگیری علم و یادگیری آن برای رضای خدا. 5- کمک خواستن از ذات پروردگار متعال برای فهم علم و دانش.                                                                   نصایح صفحۀ 222

391- امام علی (ع) : هیچ عضوی در بدن شکرگزاریش از چشم کمتر نیست پس خواسته های آن را مدهید که شما را از یاد خدا غافل می کند. تحف العقول صفحۀ 206

392- امام علی (ع) : هر یک از شیعیان ما که عملی برخلاف دستور ما انجام دهند پیش از مرگ بلائی به مال و اولاد یا جانشان برسد که از آن گناه پاکشان سازد تا هنگام لقای پروردگار بی گناه وارد شوند و اگر چیزی از گناهان ایشان مانده باشد که این بلاها آن را پاک نکرده باشد در دم مرگ بر او سخت می گیرند تا آمرزیده وارد آخرت شود.                     اصول کافی جلد 3 صفحۀ 137

393- امام علی (ع) : یاد ما خاندان پیامبر (ص) درمان هر خیانت و دردی است شفای وسوسه شیطان است و دوستی ما خاندان پیامبر (ص) رضای پروردگار است و آنکس که مطیع اوامر ما و پیرو ولایت ماست فردای قیامت در فردوس برین با ماست و هر یک از شیعیان ما که منتظر امر فرج مهدی آل محمد (ص) است و با آن حال بمیرد همچون کسی است که در راه خدا به خون غلطیده است.                                                          تحف العقول صفحۀ 110

394- امام علی (ع) : شعبی گوید : علی (ع) نُه کلمه بی سابقه فرموده که همه مردم از رسیدن به یک کلمه آن عاجزند و این سخنان ، گوهر های حکمت را یتیم ساخته و سه تا در مناجات است ، و سه تا در حکمت و سه تا در آداب. اما در مناجات: 1- خداوندا این سربلندی مرا بس است که بنده درگاه تو باشم. 2- بار خدایا این افتخار مرا بس که همچون تو خالقی دارم. 3- خداوندا تو آنچنانی که من دوست دارم مرا هم آنچنان کن که تو دوست داری. اما در حکمت : 1- هر که قدر و منزلت شخصیت خود را شناخت هلاک نشد. 2- ارزش هر شخص به اندازه علم و دانش معنوی و الهی اوست. 3- شخصیت هر انسانی در زیر زبان او نهفته است. اما در آداب : 1- هر که را با احسان بنوازی امیر او خواهی شد. 2- به هر که دست حاجت دراز کردی اسیرش خواهی شد. 3- و از هر کس بی نیازی گزیدی با او هم تراز و برابر خواهی بود.                    نصایح صفحۀ 290

395- امام علی (ع) : دوازده آیه از تورات انتخاب کرده ام و به عربی ترجمه نمودم و دوست دارم هر روز سه مرتبه به آنها بنگرم: 1- ای پسر آدم تا سلطنت من پایدار است از سلطانی بیم نکن و سلطنت من ابدی است 2- فرزند آدم تا خزانه های من پُر است به دیگری امیدوار مباش و خزائن من همیشه پُر است 3- ای پسر آدم تا مرا می یابی با دیگری طرح اُلفت و دوستی مریز که هر وقت مرا بخواهی به تو نزدیک و مهربانم 4- ای آدمی زاد من تو را دوست دارم تو هم مرا دوست بدار 5- ای فرزند آدم تا از پُل صراط به سلامت عبور نکردی ایمن نباش 6- ای پسر آدم من همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم؛ تو چگونه از من می گریزی 7- تو را از نطفه آنگاه از مضغه آفریدم و در خلقت تو درنماندم از رساندن یک گرده نان روزی تو در نمی مانم 8- به خاطر خود بر من غضب می کنی و به خاطر نافرمانی من بر نفست غضب نمی کنی 9- انجام تکالیف و دستورات من به عهدۀ توست و رزق تو بر عهدۀ من، اگر تو در انجام تکالیف و دستوراتم سرپیچی کنی من از بنده پروری خودداری نمی کنم 10- ای پسر آدم هرکس تو را به خاطر چیزی می خواهد و من تو را به خاطر خودت می خواهم از من فرار نکن 11- روزی فردایت را امروز از من طلب نکن چنانکه من هم عمل و عبادت فردا را امروز از تو نخواستم 12- اگر به قسمت خود در روزی که برای تو مقدّر کرده ام راضی باشی قلب و بدنت را آسوده می کنم و در نزد من ستوده باشی و اگر به آن ناراضی باشی دنیا را بر سرت مسلّط می کنم تا چون آهوی بیابان مدام به دنبال پیدا کردن روزی باشی و جز به همان مقدار مقدّر شده نمی رسی و دچار نکوهش من هم می شوی. نصایح صفحۀ 272

396- امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسن (ع) فرمودند: پسرم چهار نصیحت را از من بپذیر:1- ارزشمندترین ثروت و توانگری عقل تربیت گشته در مکتب دین است 2- بزرگترین فقر و نادانی بی خردی نسبت به احکام دین و امور آخرتی است 3- ترسناک ترین تنهایی پسندیدن رأی و نظر خود در امور است 4- گرامی ترین حسب و نسب خانوادگی اخلاق نیکو است.                   نهج البلاغه حکمت 38

397- امام علی (ع) : چهار چیز برای چهار مقصد دیگر آفریده شده است: 1- مال برای خرج کردن در احتیاجات زندگی نه برای نگهداری 2- علم برای عمل کردن به آن نه جدال و کشمکش و بحث 3- انسان برای بندگی و اطاعت از خدا نه خوشگذرانی و معصیت 4- دنیا برای جمع آوری توشۀ آخرت نه غفلت از آخرت و آباد سازی دنیا.                                          نصایح صفحۀ 179

398- امام علی (ع) : دشمن ترین افراد نزد خداوند کسی است که خدا او را به حال خود واگذاشته تا از راه راست منحرف گردد و بدون راهنما باشد اگر به امورات دنیایی دعوت شود تا مرز جان تلاش می کند اما چون به سمت آخرت و نعمتهای گوناگونش دعوت شود سُستی و تنبلی ورزد. گویا آنچه از دنیا که برای آن کار می کند بر او واجب گشته و آنچه از دستورات آخرتی که در انجام آن سُستی و تنبلی می کند از او هیچ نخواسته اند.         نهج البلاغه خطبۀ 103

399- امام علی (ع) : روزگاری بر این مردم بیاید که جز مؤمن بی نام و نشان از فتنه هایش نجات نیابد و او کسی است که چون در میان مردم است کسی او را نمی شناسد و اگر در جماعتها حاضر نشود کسی سراغ او را نمی گیرد نه فتنه انگیز است و نه اهل فساد. خداوند درهای رحمت را به روی او باز کرده و سختی عذاب خویش را از او گرفته، پس ای مردم بدانید به زودی زمانی بر شما خواهد آمد که اسلام و دستوراتش چون ظرفی واژگون گشته و محتویاتش فرو ریخته می گردد.                    نهج البلاغه خطبۀ 103

400- امام علی (ع) : او حضرت مهدی (عج) نظرات و فتوی ها را تابع هدایت وحی می کند هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس های خویش قرار می دهند در حالی که به نام تفسیر، نظریه های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل می کنند و او نظرها و آراء را تابع قرآن و سنّت رسول خدا (ص) و گفتار ائمۀ هدی (ع) می نماید.                     نهج البلاغه خطبۀ [ پنجشنبه 17 شهریور 1390 ] [ 12:40 ب.ظ ] [ ناصر طاهری ]
درباره وبلاگ

ناصرطاهری هستم مدیریت مجموعه نماسازان سازه گستر
امیدوارم مطالب مندرج در وبلاگ مورد رضایت عاشقان و محبان حضرتش قرارگیرد
نویسندگان
اخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
امار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :